Dĺžka, trvanie: Kurzy, semináre, workshopy minimálne 1 deň, motivačné prednášky minimálne 1 hodina. 
Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava - Slovenská republika - Česká republika
Možnosť absolvovať kurzy, forma výuky: denná prezenčná, online, individuálna (One to One) aj skupinová (prispôsobíme potrebám)
Termíny konania: ASAP (podľa potreby počas celého kalendárneho roka)
Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, cvičenia a úlohy, prípadové štúdie, analýza video ukážok, odporúčaná literatúra, brainstorming riešenia, praktické ukážky
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) prispôsobíme požiadavkám účastníkov
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti. Minimálny počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník, maximálny počet pre skupinové školenie 16 účastníkov, maximálny počet pre motivačnú prednášku – neobmedzene.
Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci - pokročilí
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť - otvorené - ďalšie vzdelávanie
Odborný garant vzdelávania:  RNDr. Alexander Birčák, kouč a školiteľ

Napísali o mne:

Školenia a konzultácie Alexandra Birčáka sú vysoko kultivované, odborne vecné, trefné a fungujúce. Vedie ľudí k výsledku ľudsky, nenásilne, dohodou. Pomáhajú mi lepšie realizovať zmeny v kolektíve.
Ing. Peter Pavelkoriaditeľ a člen predstavenstva Bukocel a.s.
Podobné školenie na tému motivácia a manipulácia by mal absolvovať každý, kto pracuje s ľuďmi. Dáva komplexný pohľad na vec. Rád sa k materiálom zo seminára vrátim s odstupom času.
Roland Sikhartkonateľ CAR ZONE s.r.o., Bratislava
Na školení som si uvedomila viacero vecí o motivácii, ktoré som síce už vedela, ale dala som si ich do nových súvislostí. Tak ich budem môcť lepšie využiť v praxi. Bolo to super!
Ing. Renáta Belicovámanažér ľudských zdrojov TESCO STORES a.s., Beckov
Uvedomila som si, že sa treba podriadených viac pýtať na ich dôvody, prečo by mali splniť danú úlohu a viac im odovzdávať zodpovednosť za jej splnenie. Páčilo sa mi spojenie teórie s praxou a konkrétne rady a tipy pre bežný pracovný i osobný život.
Ing. Rozália Gaálovávedúca obchodného oddelenia, Studio Moderna s.r.o.
Seminár rozšíril moje obzory práce so zamestnancami nezaujatým pohľadom na ich motiváciu. Je to iný pohľad na to, ako funguje motivácia a manipulácia pre dosiahnutie cieľa. Bolo to super zresetovanie mojej hlavy pre ďalšiu prácu.
Milan Veselýkonateľ Profi Cars s.r.o., Trenčianská Turná
Doteraz som pri vedení a práci s ľuďmi postupovala viac menej „intuitívne“, najmä pri hľadaní riešení náročných situácií. Seminár mi ukázal, ako používať asertivitu v pozícii šéfa, čo si viac všímať. Váš seminár budem vrelo odporúčať známym, o ktorých viem, že sú šéfmi a je to pre nich náročné.
M. R. riaditeľka neziskovej organizácie
Toto školenie o Leadershipe rozvíja schopnosť riešiť problémy a ovládať emócie. Naučila som sa chápať hru nadriadených a podriadených, ktorú spolu hrajú.
Ing. Klaudia Dugovičovámanažérka smeny, TESCO STORES, SR, a.s.
Na školení som zistil, akými spôsobmi môžem reagovať v rôznych situáciách. Už viem, že na istých ľudí nemusím reagovať vždy rovnakým spôsobom. Dalo mi to slobodu možností.
Ing. Miroslav Šufliarskyriaditeľ Bitunova spol. s r.o.
Zo školenia v praxi použijem hlavne informácie o motivácii podľa jednotlivých typov osobnosti a rady na odhaľovanie manipulatívnych hier iných ľudí. Bol to veľmi príjemne strávený deň.
Lenka Drábkováleader obchodného tímu, Studio Moderna s.r.o.

Chcete viac informácií? Zavolajte mi na +421 904 864 912.